Disclaimer Verkeyn Ventilatie Service

Algemeen
Op de Verkeyn Ventilatie Service website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Verkeyn Ventilatie Service spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak als nodig is te actualiseren, echter Verkeyn Ventilatie Service aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Ondanks de zorg en aandacht waarmee de informatie getoond op deze website tot stand is gekomen, is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, want alhoewel de gebruikte bronnen als betrouwbaar geacht kunnen worden, kunnen wij niet volledig instaan voor 100% juistheid en de betrouwbaarheid van deze info. Verkeyn Ventilatie Service wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Verantwoordelijkheid
De diensten van deze website zijn vrij en gratis te gebruiken. Aan de verstrekte informatie op en de werking van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Zo kunnen wij ook niet garanderen dat deze website geheel foutloos is en altijd ononderbroken zal functioneren. Dat is echter wel ons streven. Wij accepteren ook hiervoor echter geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

Auteursrecht
De verstrekte informatie mag enkel en alleen door de afnemer zelf gebruikt worden. De afnemer van de verstrekte informatie is degene die verantwoordelijk is voor de keuze en het gebruik van de verstrekte informatie. Het is voor de afnemer niet toegestaan om de informatie te bewerken, zonder toestemming te verspreiden, over te dragen aan derden of te verveelvoudigen. Het is de afnemer verplicht om de aanwijzingen van  Verkeyn Ventilatie Service omtrent het gebruik van de informatie en onze dienst op te volgen.

Er bestaat geen overnamevrijheid ten aanzien van de inhoud van deze website; alle auteursrechten die in artikel 15 van de auteurswet beschreven staan worden voorbehouden. Tevens is het Nederlands recht van toepassing.

Links naar andere websites
Linkjes binnen de webpagina's van https://www.verkeynventilatieservice.nl kunnen leiden naar externe webpagina's die worden onderhouden door anderen dan 'Verkeyn Ventilatie Service.' Dergelijke informatie wordt door Verkeyn Ventilatie Service niet doorlopend beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Aangezien Verkeyn Ventilatie Service geen invloed heeft op de inhoud van deze pagina's, aanvaardt deze ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie waarnaar op deze website wordt verwezen en/of informatie op websites die juist naar deze website verwijzen.

Informatief
De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. Verkeyn Ventilatie Service wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Contact of een vraag?
Als u vragen vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer pagina, neem dan contact op via info@verkeynventilatieservice.nl.

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het